ثبت شکایت از پیمانکار

کارگر گرامی، با تکمیل این فرم ، تخلف یا شکایت خود را به بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایید تا در اسرع وقت راهنمایی های لازم در جهت احیای حق و حقوقتان را دریافت کنید.
نام و اطلاعات شما محرمانه باقی خواهد ماند.

در صورت نیاز می توانید فایل مستندات خود را به فرم پیوست کنید.