آینه ما باشید.

جهت بهبود، تقویت و چابک سازی سامانه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ما اعلام نمایید.

پشتیبانی این سامانه توسط تیم قدرتمند طراحی وب نیکو انجام می پذیرد.

اگر در حال حاضر در سامانه عضو هستید، می توانید وارد شوید.

ورود به سامانه

در صورتی که شرکت شما در این سامانه ثبت نشده، ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام در سامانه

اداره کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی : تهران، خیابان آزادی، بین خیابان خوش و بهبودی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، طبقه سوم(اداره کل بازرسی کار)

تهیه شده توسط کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور

نسخه جدید | Version 0.902BETA